Susreti u Perastu

perast susreti"Susreti" naziv je izložbe koja je otvorena u Muzeju grada Perasta u utorak. Izložba je nastala iz prošlogodišnje tradicionalne manifestacije Internacionalni susreti likovnih umjetnika "Stari Most" koji je po osmi puta održan u Bjelom Polju a koja je do sada okupila preko tristo u?esnika slikara, te je "dobila svojevrsni epitet brenda Bijelog Polja i Crne Gore", kazala je povjesni?arka umjetnosti Aleksandra Simeunovi? predstavljaju?i izložbu.


„Poznato je da o kvalitetu djela nastalih u Bijelom Polju istaknuti likovni kriti?ari ne štede komplimente, a kao pokazatelj važnosti saradnje izme?u kulturnih institucija govori i ?injenioca da se za prvu izložbu u svom mandatu direktor JU Muzeji Kotor Andrija Radulovi? opredijelio za „Susrete", upravo razumijevaju?i važnost me?usobnog uvažavanja i njegovanja razlika juga i sjevera Crne Gore" - istakla je Mirjana Vukasovi? obra?aju?i se prisutnima ispred zaposlenih Muzeja grada Perasta.

Izložbu slika koja je rezultat prošlogodišnjih VIII Internacionalnih likovnih susreta, službeno je proglasio otvorenom novi direktor Javne ustanove Muzeji Kotor , Andrija Radulovi?, koji je istakao da je "ve?erašnja izložba je nastavak tradicije koja ?e se i dalje uspješno razvijati".

O koloniji i likovnom stvaralaštvu u Bijelom Polju inspiriranom rijekom Bistricom i ve?erima uz muziku, govorila slikarica Tea Franca koja je Likovnu akademiju završila na Cetinju 2011. u klasi prof. Brana Sekuli?a.

Izložba likovnih dijela nastalih u koloniji "Stari Most" po tre?u godinu zaredom se organizira u muzeju grada Perasta.

U muzi?kom dijelu programa nastupila je Jovana Mršulja u?enica petog razreda Škole za osnovno i srednje muzi?ko obrazovanje "Vida Matjan", u klasi prof. Tamare Kneževi?.

Tekst i foto: Radio DUX 
http://www.radiodux.me

Museum friends

prijatelji muzeja 1  prijatelji muzeja 2prijatelji muzeja 3  prijatelji muzeja 4

Perast Museum

Muzej grada Perasta utemeljilo je Opštinsko vije?e Perasta 28. 02. 1937. od muzejske zbirke, sakupljene ve?inom donacijom Peraštana, nasljednika poznatih Peraških porodica, tokom druge polovine XIX i po?etkom XX vijeka.

Contact information

Obala Marka Martinovica
85336 Perast
Crna Gora

telefon: +382 32 373 519
telefon direktor: +382 32 373 519

Where are we

You are here: Home Susreti u Perastu