Lapidarijum

Lapidarijum, smješten je u crkvi Svetog Mihajla u Starom gradu Kotoru. U okviru postavke Lapidarijuma, nalaze se komadi kamene plastike iz različitih perioda. Vrijednost i značaj ovih eksponata je neprocjenjiv. Ambijent u kome se nalazi postavka je izuzetno interesantan. U spoljne zidove ugradjeno je nekoliko spolija s preromaničnim reljefnim prikazima i natpisima, koji su u toku sanacionih i restauratorskih radova na objektu zamijenjeni kopijama, dok su originali, zajedno sa drugom kamenom plastikom, pohranjeni u crkvi.

la1   la2

Sam prostor Lapidarijuma kao i trg ispred crkve Svetog Mihajla, služe za brojna kulturna dešavanja, koncerte, književne večeri, radionice i slične događaje.
Radno vrijeme van sezone 9h – 15h
Radno vrijeme u toku sezone 9h – 15h
Kontakt:
+38232302540
+38232373519

Museum friends

prijatelji muzeja 1  prijatelji muzeja 2prijatelji muzeja 3  prijatelji muzeja 4

Perast Museum

Muzej grada Perasta utemeljilo je Opštinsko vije?e Perasta 28. 02. 1937. od muzejske zbirke, sakupljene ve?inom donacijom Peraštana, nasljednika poznatih Peraških porodica, tokom druge polovine XIX i po?etkom XX vijeka.

Where are we

You are here: Home Lapidarijum