Biblioteka

BIBLIOTEKA PORODICE VISKOVIĆ

Muzej grada Perasta, pored svih ostalih muzejskih vrijed- nosti u svom inventaru, posjeduje, čuva i prezentuje, putem svoje stalne postavke i nezaobilaznu dragocjenost a to je bibli- oteka znamenite peraške porodice Visković.
Biblioteka porodice Visković je samo jedan od segmenata bogatog fonda memorijalnog Muzeja ove porodice, koji je na- kon zemljotresa 1979. godine, prenijet u Muzej grada Perasta.

b1
,,Storia di Perasto”, Konte Frano Viscovich, Trst, 1898.


Članovi porodice Visković bili su ljudi bogatog životnog iskustva, širokih vidika i interesovanja, te se slobodno može reći, kako je njihova biblioteka ogledalo njih samih, a njihov bibliotečki fond je otud raznolik i bogat.

b2

“NOUOVO VOCABULARIO ITALIANO - LATINO”, Compilato gia
DA GIROLAMO MANDIOSO ed ora nuovamente coretto, notabilmente
accrescuito, ed accomodato all uso delle scuole d Italia DI GIROLAMO
TIRABOSCHI, COL VOCABOLARIO DOMESTICO, parte prima, Venezia,
1793., presso Francesco Milli.

Znameniti Viskovići biblioteku su često bogatili čak i svo- jim djelima (bilo da je riječ o autorskim tekstovima ili o pre- vodima). Neka od djela članova porodice Visković su prevod djela „Telemak“ Josipa Konta Viskovića, zatim razni priručni- ci, stručna literatura, istorijski spisi, a djelo „Storia di Perasto“ Konta Frana Viskovića, izdvajamo kao poseban dragulj, koji je ovaj uman i visokoobrazovani zaljubljenik u svoj rodni grad, ispisao i ostavio potomcima i Perastu.
Bibliotečki fond ima oko 903 bibliotečki obrađene jedinice, premda je njihov ukupan broj znatno veći. Bogatstvo fonda svjedoče naslovi iz raznoraznih oblasti: teologije, književnosti (mahom prozno i dramsko stvaralaštvo), istorije, etike, prav- nih nauka, administracije, trgovine, okultnih nauka, razne en- ciklopedije i brojni rječnici.
Paulo Gabriele Antoine Theologia moralis univers Tomus se- cundus Venettis. Ex Typographia Balleoniana,1775., Giuseppe Agneli “CATECHISMO ANNUALE” Libro secondo. Macerata, Nella Stamperia di Giacomo Filippo Panelli, 1673. Padre Dani- el Bartoli “LA POVERTA CONTENTA”. Descrita e dedicate a ricchi non mai contenti. Venetia, Per Sebastian Menegati, 1690.


b3

Marko Martinovic “Giustissima RELATIONE”,
Dell Affedio, & Aquifto Di Castel Nuovo, In Venetia, 1698.


Naslovi iz oblasti književnosti su: Publii Ovidii Nasonis “FASTORUM”. Libri VI, Tristium, Libri V, De Ponto. Libri IV. Patavaii; Nicolo Tommaseo “POESIE”. Firenze, Successori le Monnier, 1872., Novele, M. Tulli Ciceronis “ORATIONUM SELECTARUM”. Liber Unicus. Patavii Ex. Typographia, Se- minarii. 1734. Drame, Carlo Goldoni “NUOVO TEATRO COMICO”. Tomo quinto. Venezia, Apresso Francesco Pitteri.

b4
Primjerak u kome je zastupljeno gotičko pismo u kome je zastupljena minuskula i majuskula.

1758. Epovi – “OSMAN” Spjevanje vitescko Giva Gundulichja vlastelina dubrovačkoga. Dubrovnik po Antunu Martekini,
1826. Muzika – “SALON ALBUML”, Leipzig, Verlag von C:F: Peters. Enciklopedija – “POLYANTHEA, NOVISSIMARUM NOVISSIMA”, Ventiis, Apudio Guerilium, 1622. Ilustracije – “L'ILLUSTRATION JURNAL UNIVERSEL “; 1876.”
Knjige koje čine biblioteku porodice Visković su pisane na italijanskom, francuskom, njemačkom a mali broj na engle- skom i grčkom jeziku.
U knjigama nalazimo različita pisma: gotičko pismo i be- neventanu. U tekstovima je zastupljena majuskula, minuskula i kurziv. Različita pisma i jezici upućuju na vremenske periode u kojima su djela nastajala.
Posebna dragocjenost u Biblioteci Visković su rukopisna djela – Manuscripts

b5
1. “Tractatus de Divini Verbi Incarnatione”
2. “In Aristotelis Libros le Phisico Auditu Disputations”
3.” Invactatus Primus de Deo uno illiusque attributis, 2.VIII 1702
4. ”In universam Aristotelii Logicam”, 1700.

Porodica Visković je i svojom Bibliotekom ostavila neizbrisiv trag u razvoju ovog kulturno – istorijskog jezgra.

 

BIBLIOTEKA PORODICE BALOVIĆ

U staro doba, a ni u novije vrijeme, u mom zavičaju nikada nisu nedostajali ljudi koji su isticali, ne samo sebe ili porodicu, već i sam zavičaj...kada se oni počnu baviti, bilo ratničkom vještinom, bilo istraživanjem istorijskih ili književnih spisa (studio delle lettere) – dva časna zanimanja koja gradove obič- no čine slavnim – izvanredno su uspješni – zapisao je Julije Balović u Peraškoj hronici.[2]

Stalnu postavku Muzeja grada Perasta, čini biblioteka poro- dice Balović. Ove značajna djela u Muzej grada Perasta, stigla su zajedno sa bibliotekom porodice Visković. Pisane su uglav- nom na njemačkom jeziku. Djela su iz oblasti pravnih, pri- rodnih i vojnih nauka, pomorstva, filozofije, istorije, književ- nosti, istorije umjetnosti, zatim rječnici i enciklopedije. Neki od naslova su: Ludvig Gumplowicz “ALLGEMEINTES STAAT SRECHT” Innsbruck, 1897 – pravne nauke: “BROCKHAUS Konversations-Lexikon in sechzehn Banden Funfter Band”, F.A: Brockhaus in Leipzig Berlin und Wien. 1894. Prirodne nauke: Antonio Traversi “LEZIONI DI FISICA MODERNA”, Volume III. Venezia 1806. Pomorstvo: GASPARE TONELLO “CORSO RISTRETTO DI NAVIGAZIONE, teorico – practica”. Terza edizione, Trieste, 1842. Istorija – “C. IULII CAESARIS COMMENTARII DE BELLO GALLICO”, Pragae, sumptus fe- cit f. tempsky 1884. - književnost: Volter “LETTERE”. Traduzi- one italiana di Giuseppe Fanciulli, Instituto Editoriale italiano, Milano. Enciklopedije – “NOUVEAU DICTIONNAIRE DE LA VIE PRATIQUE A - G”, Libraire Hachette, 1923. Naslovi iz oblasti istorije umjetnosti su: “ARNOLD BOCKLIN, Sechs farbige Wiedergaben seiner Werke Mit einer Schilderung von H.U.Schmid”, Verlag von G. U. seemann, Leipzig.

 

BIBLIOTEKA DON ANTUNA MILOŠEVIĆA

Biblioteka don Antona Miloševića nije u stalnoj postavci Muzeja grada Perasta budući da se samo jednim svojim dije- lom nalazi u prostorijama Muzeja. Većinu fonda ove bibliote- ke čine publikacije i periodika. Značajniji naslovi ovog vrijed- nog fonda takođe su raznovrsni, navešćemo neke od naslova: pravne nauke – Enrico Haemmerle “MANUALE AD USO DEI COMUNI”. Rovereto, Stabilimento Tip. Vigilio Sottochiesa,
1881. Prirodne nauke – Davorin Trstenjak “DARVINIZAM
U UZGOJU”, Zagreb, izdanje knjižare GJ: CELAP I J. Popovac,
Štampa Kužme Rožmanića; Pomorstvo – Francesco Viscovich
“MANUALE NAUTICO DI METEOROLOGIA”, Trieste, Libre-
ira Julius Dase Editrice, 1876. Istorija P.M. Laurent de L Arde.

b6
P.M. Laurent de L Arde, che “STORIA DI NAPOLEONE”.

Torino, per Allesandro Fontana, 1859.

 

b7

Carlo Yriarte, “IL MONTENEGRO”, Milano, Fratelli Treves, Editori, 1878., Biblioteka porodice Visković.


Che “STORIA DI NAPOLEONE”. Torino, per ALLESANDRO FONTANA, 1859. Književnost – ,,PJESME O BORBAMA OKO HERCEGNOVOG 1687. GODINE”. Bokeška Štamparija, Kotor.

 

BIBLIOTEKA MUZEJA GRADA PERASTA

Biblioteka Muzeja grada Perasta, posjeduje veliki broj knji- ga nabavljenih otkupom, značajan broj knjiga je i poklonjen, kao što je biblioteka Krklec. Ovaj fond takođe obiluje razno- likom tematikom iz sljedećih oblasti: pravnih nauka, pomorstva, istorije, književnosti, dio ove Biblioteke su i katalozi i periodika.

Posjetioci Muzeja grada Perasta, u prilici su da osjete duh prošlih vremena, ne samo posredstvom izloženih predmeta, zbirki i biblotečkog fonda, već i samim boravkom u baroknom zdanju palate Bujović
Ovaj vodič je doprinos očuvanju svijesti o bogatstvu kultu- re i tradicije, koje su Perast i Boka nesebično njedrili i čuvali vjekovima. Trajanje ovakvih neprocjenjivih vrijednosti, treba da budu dužnost svih nas kao i dio odrastanja naših potomaka.

Biserka Milić
bibliotekar

Museum friends

prijatelji muzeja 1  prijatelji muzeja 2prijatelji muzeja 3  prijatelji muzeja 4

Perast Museum

Muzej grada Perasta utemeljilo je Opštinsko vije?e Perasta 28. 02. 1937. od muzejske zbirke, sakupljene ve?inom donacijom Peraštana, nasljednika poznatih Peraških porodica, tokom druge polovine XIX i po?etkom XX vijeka.

Contact information

Obala Marka Martinovica
85336 Perast
Crna Gora

telefon: +382 32 373 519
telefon direktor: +382 32 373 519

Where are we

You are here: Home Collections Biblioteque