Bitka kod Pirana

U likovnoj dokumentaciji pomorskih bitaka, koja se ?uvala u ku?i porodice Viskovi?, ovaj okršaj izme?u engleskog i francuskog broda 1812. godine, sa?uvan je u nekoliko primjeraka, na kojima se može pratiti tok bitke. Grafiku je 1874. godine obojio Krsto Viskovi?, koji se amaterski bavio slikarstvom.


autor Giovani Luzzo, XIX vijek
kolorisana grafika-papir

Prijatelji muzeja

prijatelji muzeja 1  prijatelji muzeja 2prijatelji muzeja 3  prijatelji muzeja 4

Muzej grada Perasta

Muzej grada Perasta utemeljilo je Opštinsko vije?e Perasta 28. 02. 1937. od muzejske zbirke, sakupljene ve?inom donacijom Peraštana, nasljednika poznatih Peraških porodica, tokom druge polovine XIX i po?etkom XX vijeka.

Kontakt informacije

Obala Marka Martinovica
85336 Perast
Crna Gora

telefon: +382 32 373 519
telefon direktor: +382 32 373 519

Pronađite nas