Predavanje "Mletački Falkonet"

plakat zelenko

Medju bogatom zbirkom oružja, od hladnog ( mačevi, jatagani, sablje ) do vatrenog (puške, kubure, topovi) u Muzeju grada Perasta čuva se I top tipa falkonet, koji je poznat kod Peraštana kao “zelenko”, po boji patine koja ga je prekrivala vijekovima. Top je poklon mletačkog Senata Peraštanima, kako bi se učili pucati, priča je koju smo naslijedili I koju prenosimo posjetiocima.

Predavanje koje organizujemo, upravo je posvećeno ovom predmetu, ovoga puta zasnovano na naučno-istraživačkom radu mr. Elvire Soric, iz Omiša, koja će nam kao rezultat njenog istraživanja predstaviti naš top kao predmet od izuzetne vrijednosti I kao jedini top tipa falkonet sačuvan na istočnoj jadranskoj obali. Za ovaj predmet, koji je datiran u 16 vijek, sa sada već izvjesnijim livničarima I sa elementima koji ga dovode u red veoma cijenjenog I nažalost sada malo očuvane vrste vatrenog oružja, možemo sa ponosom konstatovati da će se uvrstiti u red kulturnih dobara od nacionalnog značaja.

O njegovim livničarima, vremenu nastanka, oynakama na njemu koje upucuju cak I na cijenu, putu do Perasta, I ostalim osobenostima topa, bicemo u prilci da čujemo na predavanju koje ce se održati u Muzeju grada Perasta, 29.10.2017 godine sa pocetkom u 19 sati.

Dobrodošli

 

 

Veče sa prijateljima

Zavšetak uspješne poslovne godine našeg muzeja obilježen je izložbom “Retrospektiva doga?aja“ koja se održala 29. decembra u salonu Muzeja grada Perasta. Direktor OJU "Muzeji" Kotor je pozdravio prijatelje muzeja i podsjetio na raznovrsna dešavanja koja su se u protekloj godini organizovala u našoj ustanovi:

Više informacija

Saradnja Muzeja grada Perasta i Porto Montenegra

Kompanija Porto Montenegro iz Tivta je Muzeju grada Perasta poklonila ?etiri HP ra?unara. Saradnja je zapo?ela izložbom "Brodovi koji ponovo plove", koja je premijerno bila izložena u aprilu, 2012.god. u Zbirci pomorskog naslje?a Porto Montenegro u Tivtu, a u avgustu 2013. godine u Muzeju grada Perasta.

Više informacija

Prijatelji muzeja

prijatelji muzeja 1  prijatelji muzeja 2prijatelji muzeja 3  prijatelji muzeja 4

Muzej grada Perasta

Muzej grada Perasta utemeljilo je Opštinsko vije?e Perasta 28. 02. 1937. od muzejske zbirke, sakupljene ve?inom donacijom Peraštana, nasljednika poznatih Peraških porodica, tokom druge polovine XIX i po?etkom XX vijeka.

Kontakt informacije

Obala Marka Martinovica
85336 Perast
Crna Gora

telefon: +382 32 373 519
telefon direktor: +382 32 373 519

Pronađite nas

Vi ste ovde: Home Novosti